Maciej Frankiewicz

Maciej Frankiewicz urodził się 14 grudnia 1958 roku w Poznaniu…

Studiował architekturę na Politechnice Poznańskiej, był inicjatorem i członkiem uczelnianej komórki NZS, a także współzałożycielem poznańskiej struktury KPN. W 1981 roku zorganizował akcję malowania haseł na murach (m.in. „MO bijące serce partii”). 29 stycznia 1981 roku za „działalność antypaństwową” został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, skąd uciekł 2 marca. Czterokrotnie aresztowany, wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, trzykrotnie w sposób spektakularny uciekł z więzienia. Był założycielem poznańskiej struktury Solidarności Walczącej i do 1990 roku jej przewodniczącym (pseudonim Stefan Bobrowski) Stworzył najlepiej zorganizowaną i najbardziej produktywną strukturę podziemną w Poznaniu, organizującą manifestacje, akcje ulotkowe, wywieszania flag i transparentów, malowania haseł na murach, prowadzącą nasłuch SB, emitującą audycje poznańskiego Radia Solidarności Walczącej, zarządzającą największą w mieście siecią drukarń i kolportażu (z której w latach 1983-1989 korzystała większość podziemnych struktur Poznania), wydającą druki ulotne i liczne tytuły prasowe, m.in. poznański dwutygodnik „Solidarność Walcząca”, „Czas”, „Czas Kultury” (tytuł wydawany do dziś) i „Komentarz”.

Pracę zawodową w Urzędzie Miasta Poznania umiał łączyć z wielorakimi pasjami.  W roku 1990 założył istniejące do dziś Wydawnictwo WiS, które prowadził w latach 1990-1998. Cieszył się opinią otwartego na innych. Był obdarzony ogromnym poczuciem humoru. Od 1994 roku związany z samorządem Miasta Poznania, od 14 grudnia 1998 roku pełnił funkcję Wiceprezydenta Miasta Poznania. Był inicjatorem wielu imprez sportowych i kulturalnych w Poznaniu.
To z jego inicjatywy Poznań został jednym z czterech miast gospodarzy EURO 2012 (od 2007 roku przewodniczył Zespołowi Poznań EURO 2012, który zajmował się przygotowaniem Poznania do organizacji tych mistrzostw). Bliski był mu sport, który sam czynnie uprawiał. Pływał, nurkował, skakał na spadochronie, uprawiał wspinaczkę wysokogórską (zdobył najwyższe szczyty Europy, Afryki i Ameryki Południowej), ale nade wszystko biegał, i to biegał w maratonach. Współtworzył największy w Polsce Poznań Maraton, który od 2009 roku nosi jego imię. Innym jego zamiłowaniem były konie. Był zapalonym kawalerzystą. Jeździł konno w Ochotniczym Reprezentacyjnym Oddziale Ułanów Miasta Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

W maju 2009 roku został poturbowany przez konia, który go przygniótł, przewracając się. Trafił do szpitala. Zmarł nagle 16 czerwca 2009 roku. 

Za zasługi w walce o niepodległość Polski i demokrację otrzymał z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Od listopada 2010 roku jest patronem poznańskiego Gimnazjum nr 31 w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3, a także honorowym patronem Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu.

Cechy, którymi charakteryzował się Patron Nagrody:

  • odwaga, uczciwość
  • miłość do Ojczyzny
  • patriotyzm w życiu codziennym
  • odpowiedzialność za podejmowane decyzje
  • gotowość do działania na rzecz społeczności lokalnej
  • optymizm i otwartość na innych
  • pogoda ducha, humor, umiejętność cieszenia się nawet małymi sukcesami
  • rozbudzanie w innych pasji i zachęcanie do efektywnego działania
  • życzliwy stosunek do otoczenia
Wygraj nagrodę im. Frankiewicza
VIII Edycja Konkursu o Nagrodę im. Macieja Frankiewicza

Koordynator projektu

Jarosław Pucek

+48 664 464 782

info@nagrodafrankiewicza.pl

Mecenas
Organizatorzy
Partnerzy
Patronat honorowy